Âm hộ sưng đau

+Phương 1:

-Thành phần: Chỉ thực 250g.

-Cách dùng: Thuốc trên đập vụn, sao nóng, đóng vào túi vải chườm vào chổ bệnh, thuốc nguội rồi lại sao nóng sử dụng theo như cách trên.