Đục thủy tinh thể

+ Phương 1:

-Thành phần: Thục địa 15g; Phục linh, Sơn dược mỗi vị 12g; Đảng sâm, Cốc tinh thảo, Bạch tật lê, Quyết minh tử, Câu kỉ tử, Thỏ ty tử mỗi vị 9g; Cúc hoa, Thạch hộc mỗi vị 6g, Ngũ vị tử 5g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang. 30 ngày là 1 liệu trình, thông thường trị 2 ~3 liệu trình

-Chứng thích ứng: Đục thủy tinh thể thời kỳ đầu.

+ Phương 2:

-Thành phần: Bạch truật, Đương qui, Sung úy tử, Câu kỉ tử, Xa tiền tử, Hương phụ, Bạch thược mỗi vị 10g; Thạch quyết minh, Thảo quyết minh, Sanh địa, Hạ khô thảo mỗi vị 15g; Thanh tương tử 12g, Cam thảo 3g

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.

-Chứng thích ứng: Đục thủy tinh thể.