Đau tinh hoàn

+Phương 1:

-Thành phần: Bạch thược 50 ~60g; Mộc thông, Chỉ thực, Xuyên ngưu tất, Hồng hoa, Đào nhân, Đan sâm mỗi vị 15 ~20g; Phục linh, Xa tiền tử, Thanh bì, Sinh cam thảo mỗi vị 10 ~15g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần uống.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân Đau tinh hoàn 91 ca, đều được trị khỏi. Trong đó, 1 thang trị khỏi 25 ca; 2 thang trị khỏi 34 ca; 3 thang trị khỏi 21 ca; 4 thang trị khỏi 11 ca.

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị bệnh viêm tinh hoàn mạn, đau tinh hoàn.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ