Ứ nước vòi trứng

+Phương 1:

-Thành phần: Sanh hoàng kỳ, Phục linh, Trư linh, Trạch tả, Lộ lộ thông mỗi vị 15g; Huyền hồ, Hoài ngưu tất, Đơn bì, Mộc thông, Tạng Hồng hoa, Sa nhân mỗi vị 10g; Sanh cam thảo 8g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước phân 3 lần uống, mỗi ngày 1 thang, 10 ngày là 1 liệu trình, gián cách 2 ~3 ngày, rồi uống tiếp liệu trình thứ 2.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân ứ nước vòi trứng 85 ca, trong đó trị khỏi 80 ca; hiệu quả rõ 3 ca, vô hiệu 2 ca. Trong 80 ca điều trị khỏi, 1 liệu trình trị khỏi 25 ca, 2 liệu trình trị khỏi 30 ca, 3 liệu trình trị khỏi 20 ca, 4 liệu trình trị khỏi 5 ca.

Lương y Trần Hoàng Bảo

Điều trị vô sinh, tắc ống dẫn trứng, ứ nước vòi trứng, buồng trứng đa nang.

ĐT: 0908026179

>> Liên hệ