Bệnh Alzheimer

+ Phương 1:

- Thành phần: Chích hoàng kỳ, Đảng sâm, Hoài sơn dược, Ích trí nhân mỗi vị 15g, Thạch xương bồ, Sinh bạch truật, Thục phụ phiến mỗi vị 10g; Đạm can khương 5g, Trần bì, Bán hạ chế, Chỉ xác, Uất kim mỗi vị 9g.

- Gia giảm: Nếu khí trệ tức ngực gia Sài hồ, Cát cánh, Phật thủ mỗi vị 10g; Nếu mất ngủ gia Bá tử nhân, Toan táo nhân mỗi vị 10g, Dạ giao đằng 30g.

- Cách dùng: Thuốc trên sắc mỗi ngày 1 thang, phân 2~3 lần uống, nửa tháng lá liệu trình.

- Hiệu quả trị liệu: Dùng phương thuốc trên trị 28 ca bệnh Alzheimer, sau khi dùng thuốc 1~2 liệu trình, trong đó, trị khỏi 25 ca, hữu hiệu 3 ca.