Bệnh ghẻ

- Thuốc dùng ngoài:

Phương 1:

Thương truật, Phác tiêu mỗi vị 100g~ 200g nấu nước tắm.

Phương 2:

Nhân trần 300g sắc nước đặc tắm.

+ Thuốc uống:

Phương 1: Thạch cao Phù bình thang

-Thành phần: Sinh thạch cao 30g (sắc trước), Tử bối phù bình 4.5g, liên kiều 6g, Sao sơn chi 4.5g, Sao hoàng cầm 4.5g, Thiền y 3g, Xích thược 6g, Thương nhỉ tử 4.5g, Sinh địa 9g, Đơn bì 4.5g, Bạch tiên bì 6g, Cam thảo 3g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc phân 2 lần uống.

-Chứng thích ứng: Bệnh ghẻ.

-Hiệu quả trị liệu: Trị liệu bệnh này, luôn thu được hiệu quả.

+ Phương 2 : Phòng phong thông thánh tán

Lưu ý khi điều trị ghẻ, phải điều trị cho cả những người sống chung trong gia đình hoặc trong cùng đơn vị, ký túc xá sinh viên, tẩy uế quần áo, ga gối. Trong mùa hè phơi quần áo, ga, gối 3 - 4 nắng. Quần áo giặt để 1 tuần sau mặc lại.