Bệnh khí hư phụ nữ (VAĐ)

+ Phương 1:

- Thành phần: Hoàng bá, Thương truật, Khiếm thực, Phục linh, Xa tiền tử, Kê hoan hoa mỗi vị 15g, Bạch quả, Tiêu chi tử, Thố sài hồ mỗi vị 10g, Long đởm thảo, Sơn dược mỗi vị 12g, Ý dĩ nhân 30g.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc sớm tối 2 lần uống, 15 thang là 1 liệu trình.

+ Phương 2 : Khổ sâm tán

- Thành phần: Khổ sâm, Xà sàng tử, Hoàng bá, Bách bộ mỗi vị 30g.

- Cách dùng: Thuốc trên bỏ vào trong chậu, thêm nước 1500ml, ngâm nửa tiếng đồng hồ, nấu sôi 15 phút, sau khi lọc qua, xông rửa AĐ nửa tiếng đồng hồ, nên để cho dịch thuốc vào trong AĐ.

+ Phương 3:

- Thành phần: Hoàng liên 10g, Hoàng bá 10g, Địa phu tử 10g.

- Cách dùng: Sắc nước, dùng cục bông chấm dịch thuốc nhét vào trong AĐ, sau 12 giờ đồng hồ thì lấy ra, mỗi ngày 1 lần, 10 lần là 1 liệu trình.

- Chứng thích ứng: Bệnh khí hư (VAĐ) trùng roi.

+ Phương 4:

- Thành phần: Khổ sâm 60g, Bạch đầu ông 60g

- Cách dùng: Thêm nước 100ml sắc thành 700ml, xông rửa AĐ, mỗi ngày 1 lần, 6 lần là 1 liệu trình.

- Chứng thích ứng: Bệnh khí hư (VAĐ) trùng roi.

+ Phương 5:

Khương họat 50g, Bạch tiên bì 30g, sắc nước 2 lần, mỗi ngày sớm tối, ngồi xông rửa, điều trị viêm ngọai âm, VAĐ do nấm. Độ 10 ngày, bệnh nhân cơ bản khôi phục bình thường.

(Tạp chí Trung y, 1999, 10: 584)

+ Phương 6:

Trị khí hư (VAĐ)khuẩn nấm: Phòng phong, Đại kích, Ngãi diệp đều 5 chỉ. Sắc uống, xông rửa, mỗi ngày 1 lần.

(Từ Châu – Đơn phương nghiệm phương tân y liệu pháp)

(Lương y Trần Hoàng Bảo)