Bệnh sán xơ mít, sán dây

+Phương 1:

-Thành phần: Tân lang (ruột quả cau) 80~120g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên giã nát, thêm nước 600ml, lửa nhỏ sắc 2 giờ đồng hồ, cô đặc còn 200ml, sáng sớm bụng đói uống 1 lần.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị bệnh sán 15 ca, trong đó trục sán được 14 ca, vô hiệu 1 ca.