Bệnh tim mạch vành (Coronary heart disease)

+ Phương 1: Mật ong Hà thủ ô Đan sâm thang trị Bệnh tim mạch vành

- Thành phần: Mật ong 25g; Hà thủ ô, Đan sâm mỗi vị 25g.

- Cách dùng: Trước đem 2 vị Trung dược sắc nước bỏ bã lấy dịch thuốc, rồi cho mật ong vào quấy đều , mỗi uống ngày 1 thang

- Công hiệu: Ích khí bổ trung, cường tâm an thần. Trị bệnh tim động mạch vành do xơ vữa động mạch.

+ Phương 2:

- Thành phần: Đảng sâm 20g, Hoàng kỳ 30g; Xuyên khung, Câu kỉ tử, Chế Hà Thủ ô, Mẫu đơn bì mỗi vị 15g; Đan sâm 25g, Sao Bạch truật, Phục linh, Dâm dương hoắc, Quế chi mỗi vị 10g; Toàn đương qui 20g, Chich cam thảo 8g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 1 ~2 lần uống, 20 ngày là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị 85 ca bệnh tim mạch vành, sau khi dùng thuốc 1 ~2 liệu trình, hiệu quả rõ 53 ca, hữu hiệu 32 ca.