Cáu bẩn răng, vôi răng

+ Phương 1: Giấm cũ trừ cáu bẩn răng, vôi răng.

- Thành phần: Giấm cũ 1 bình.

- Cách dùng: Mỗi tối trước khi đánh răng, ngậm nửa miệng giấm ăn, làm giấm động đậy trong miệng 2 ~3 phút, sau đó nhổ ra, tiếp dùng bàn chải đánh răng đánh răng (không dùng kem đánh răng), sau cùng dùng nước sạch súc miệng. Thường 2 ~3 ngày thì kiến hiệu, nhiều nhất làm 8 lần thì có thể trừ cáu bẩn răng, vôi răng.

- Công hiệu: Trừ cáu bẩn răng, vôi răng.

(Trần Hoàng Bảo)