Còi xương

+Phương 1:

-Thành phần: Đảng sâm, Hoàng kỳ, Hoàng tinh mỗi vị 10g; Thổ phục linh, Trần bì mỗi vị 6g; Đinh hương 1g.

-Cách dùng: Thuốc trên sau khi sắc 3 lần hợp các dịch thuốc lại, cô đặc thành 100ml, thêm vào đường đỏ 10g, quấy đều. Phân 3~4 lần uống. Mỗi ngày 1 thang. 10 thang là 1 liệu trình

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị trẻ em bị còi xương 80 ca, qua dùng thuốc 2 liệu trình trị khỏi 15 ca, 3 liệu trình trị khỏi 20 ca, 4 liệu trình khỏi 30 ca, 5 liệu trình trị khỏi 25 ca. Trong quá trình trị liệu chưa thấy phát sinh phản ứng không tốt