Có thai nôn mửa

+Phương 1: Thập tam thái bảo phương

-Thành phần: Kinh giới 2,4g; Xuyên khung, Bạch thược 3,6g; Hậu phác, Cam thảo, Thỏ ty tử mỗi vị 1g, Chỉ xác 1,8g; Huỳnh kỳ, Xuyên bối mỗi vị 3g, Ngãi diệp 2g, Đương qui 4,5g, Gừng 1 lát, Táo 5 trái.

-Cách dùng: Mỗi ngày 01 thang, sắc uống.

-Chứng thích ứng: Có thai ói mửa