Chàm ngứa sinh dục

+Phương 1:

-Thành phần: Khổ sâm 30g; Đại hoàng, Kinh giới mỗi vị 15g, Tạo giác 15g.

-Cách dùng: Thêm nước 1000ml, sắc lấy dịch thuốc 700ml, trước xông sau rửa chổ bệnh.

+Phương 2:

-Thành phần: Xà xàng tử, Đương qui, Uy linh tiên, Khổ sâm mỗi vị 15g.

-Cách dùng: Thêm nước 2500ml sắc, sau khi sắc sôi đổ vào trong chậu, trước xông sau rửa chổ bệnh, mỗi ngày 1 lần, thông thường 2 lần là khỏi. Trong 1 tháng kỵ rượu, đồ cay nóng v.v...