Chàm sinh dục

+Phương 1:

-Thành phần: Xà sàng tử, Địa phu tử, Khổ sâm, Hoàng bá, Minh phàn, Xuyên tiêu mỗi vị 20~30g.

-Cách dùng: Thuốc trên thêm nước khoản 2500ml, sắc sôi 30 phút, bỏ bã lấy nước thuốc, trước xông chổ bệnh, sau lấy bông chấm nước thuốc rữa chổ bệnh, mỗi lần xông rữa 30 phút, mỗi ngày 2~3 lần.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

---------------------------

Tư vấn miễn phí, điều trị vẩy nến, chàm, chàm sinh dục.

Lương y Trần hoàng Bảo - ĐT: 0908.026179 >> Kích Liên hệ địa chỉ