Chán ăn

+Phương 1: Kiện tỳ ích vị thang

-Thành phần: Hoài sơn, Sao mạch nha, Vân linh mỗi vị 10g, Bạch biển đậu 12g, Chỉ xác, Chích cam thảo mỗi vị 9g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 01 thang, mỗi ngày uống 3~ 5lần.

-Chứng thích ứng: Trẻ chán ăn