Chân yếu chậm đi

+Phương 1:

-Thành phần: Ngũ gia bì, Mộc qua, Ngưu tất các vị lượng bằng nhau.

-Cách dùng: Tất cả nghiền thành bột, mỗi lần 3g, mỗi ngày 3 lần, dùng nước sôi ấm điều uống.