Chảy máu mũi

+ Phương 1: Mao căn chỉ huyết thang

- Thành phần: Bạch mao căn 30g, Sinh địa 15g, Đơn bì 10g. Huyết nhiệt gia Hoàng cầm 10g Huyết hư gia A giao 5g Âm hư gia Địa cốt bì, Ngân sài hồ mỗi vị 10g.

- Công hiệu: Thanh nhiệt lương huyết chỉ huyết

- Cách dùng: Đổ 400ml sắc uống, mỗi ngày 1 thang, 4 thang là 1 liệu trình

- Phụ chú: Trị liệu 57 ca mũi xuất huyết, lâm sàng trị khỏi 55 ca theo dõi hơn nửa năm không tái phát, tái phát 2 ca.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Khạc ra máu, chảy máu cam.

- Thành phần: Hòe hoa 15g, Tiên hạc thảo 18g, Bạch mao căn 30g, Trắc bá diệp 20g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.