Chảy nước dãi

+Phương 1: Chỉ diên tán

-Thành phần: Thổ sao Bạch truật 12g, Ích trí nhân 8g

-Cách dùng: Tất cả nghiền thành bột, chia đều thành 12 gói, mỗi lần 1gói, mỗi ngày 02 lần, một tuần uống hết.

-Chứng thích ứng: Trẻ chảy dãi.

+Phương 2:

-Thành phần: Trúc diệp 7g, Trần bì 5g, Đại táo 5 trái.

-Cách dùng: Thuốc trên sắc nước, phân 2 lần uống. Mỗi ngày 1 thang.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị chứng trẻ em chảy dãi, thường 3~5 thang thì báo cáo bệnh khỏi.