Chứng đau khi giao hợp ở phụ nữ mới có chồng

+Phương 1:

-Thành phần: Hoàng liên 45g, Ngưu tất 30g, Cam thảo 30g.

-Cách dùng: Thuốc trên chia ra 4 lần, nấu lấy nước rửa âm đạo, người bị nhẹ cần 1 thang, người bị nặng chỉ cần 2 thang là khỏi.

(Lương Y Trần Hoàng Bảo)