Chứng Hysteria

+Phương 1:

-Thành phần: Phù tiểu mạch 30g, La bặc tử 20g; Tô tử, Hà thủ ô đều 15g; Uất kim, Chích Bách hợp đều 12g; Thạch xương bồ, Sinh địa, Chích cam thảo đều 10g, Đại táo 6 quả.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 3 lần uống.

- Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị người mắc Chứng Hysteria 25 ca, qua dùng thuốc 6 ~10 thang đều trị khỏi.