Chứng nẻ da vì lạnh

+ Phương 1:

Điều trị chứng nẻ da vì lạnh, Ma hòang, Phụ tử, Tế tân đều 25g; Đại hòang, Sinh khương đều 15g, Quế chi 10g, chế thành thuốc cồn, dùng tăm bông chấm thuốc thoa vào chổ bệnh (Tân Trung y, 1999, 10: 36).