Chứng ngủ nhiều

+ Phương 1: Lục quân tử thang gia giảm

- Thành phần: Đảng sâm 30g, Bạch truật 15g, Phục linh 12g, Trần bì 12g, Xương bồ 10g, Viễn chí 10g.

- Gia giảm:

* Trung dương bất túc, sợ lạnh tay chân lạnh gia Phụ tử, Can khương.

- Công năng: Ích khí kiện Tỳ.

- Chủ trị : Tỳ khí bất túc. Thấy nhiều ở người sau khi bệnh hoặc cao tuổi. Chứng thấy tinh thần mệt mỏi không có sức, ăn ít, sau khi ăn mệt mỏi thích ngủ, biếng nói, dễ ra mồ hôi, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch nhược vô lực.

+ Phương 2: Nhị Trần Bình vị thang gia giảm

- Thành phần: Hoắc hương, Bội lan, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Bán hạ, Xương bồ , Uất kim, Phục linh.

- Công năng: Táo thấp kiện tỳ.

- Chủ trị : Đàm thấp khốn tỳ. Chứng thấy bệnh nhân thể trạng béo phì, ngực tức ăn ít, đàm nhiều nôn oẹ, người nặng thích ngủ. Rõ nhất là vào mùa mưa ẩm thấp, rêu lưỡi trắng bẩn, mạch nhu hoãn.