Dị vật yết hầu

Dị vật yết hầu, phần nhiều do ăn uống không cẩn thận, đặc biệt là người già răng không đủ, cảm giác kém, dễ phát sinh dị vật ở cổ họng. Dị vật thường thấy có xương cá, miếng thịt, hạt quả, vỏ quả v.v...

Trung y học gọi dị vật yết hầu là "Cốt ngạnh", " Dị vật ngạnh yết". Dị vật yết hầu ở vùng cổ họng và thực quản, có thể gây ra tổn thương cơ thịt niêm mạc, tà độc thừa cơ mà xâm nhập, làm cổ họng sưng đỏ đau, thối nát hoá mủ thành nhọt v.v...Trị liệu trước tiên lấy dị vật ra, kiểm tra vùng cổ họng, sau khi phát hiện gai xương dùng kiềm lấy ra, bộ vị khá thấp dùng kính cổ họng hoặc kính thực quản tìm, dùng kiềm lấy dị vật ra. Có gai xương tồn tại mà vô pháp dùng kiềm lấy ra, có thể dùng Trung dược trị liệu.

+ Phương 1 : Uy linh tiên thang

- Thành phần : Uy linh tiên 50g

- Cách dùng : Nước 2 chén sắc còn 1 chén, thêm giấm nửa chén thong thả ngậm nuốt xuống.

- Công hiệu : Nhuyễn hóa dị vật.

- Chứng thích ứng : Tiêu cốt ngạnh.

- Phụ chú : Trị liệu dị vật yết hầu 50 ca, hiệu suất 95%.