Di chứng chấn động não

+ Phương 1:

- Thành phần: Đương qui vĩ 15g; Câu đằng, Đan sâm, Xuyên Tục đọan, Cẩu tích, Uy linh tiên đều 20g; Hà thủ ô, Thiên ma, Quế chi đều 10g; Ngô công, Xuyên sơn giáp đều 12g, Bạch thược 25g, Sinh cam thảo 9g.

- Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc nước 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân 3 lần uống sáng, trưa, tối, mỗi ngày 1 thang. 1 tuần là 1 liệu trình, uống đến khi bệnh khỏi thì ngừng.

- Hiệu quả tri liệu: Dùng phương này điều trị người bị Di chứng chấn động não 145 ca, trong đó trị khỏi 138 ca; hiệu quả rõ 4 ca, hữu hiệu 2 ca; vô hiệu 1 ca. Trong 138 ca trị khỏi, dùng thuốc 1 liệu trình trị khỏi 45 ca, 2 liệu trình trị khỏi 33 ca, 3 liệu trình trị khỏi 40 ca, 4 liệu trình trị khỏi 20 ca.

(Theo tôi bạn sử dụng Ngô công cần phải bỏ đầu và chân.)

+ Phương 2: Phương thuốc bán thân bất toại do ứ huyết chấn thương sọ não

- Thành phần: Đương qui 9g, Sanh địa 15g, Xích thược 9g, Xuyên khung 6g, Đào nhân 6g, Hồng hoa 6g, Khương hoạt 5g, Cảo bổn 5g, Ty qua lạc 5g.

- Cách dùng: Sắc nước, uống sau bữa ăn.

- Công hiệu: Hoạt huyết hoá ứ, thông lạc dưỡng cân.

+ Phương 3:

- Thành phần: Đan sâm 30~45g, Hồng hoa 6g; Phục thần, Cốt toái bổ, Tục đoạn, Bạch cúc hoa mỗi vị 12g; Câu đằng (bỏ sau) 18g, Cam thảo, Tam thất (hoà với nước thuốc uống) mỗi vị 3g.

- Gia giảm:

a/ Nếu đầu đau nặng: gia Huyết kiệt, Huyền hồ hoặc gia Địa long, Ngô công;

b/ Nếu váng đầu nặng: Sanh thạch quyết minh, Tật lê;

c/ Nếu ù tai: gia Từ thạch;

d/ Nếu mất ngủ nặng: gia Trân châu mẫu, Toan táo nhân, Sanh long xỉ v.v...;

e/ Nếu thần chí hốt hoảng: gia Hổ phách, Sanh thiết lạc, Châu sa (hòa uống);

f/ Nếu buồn nôn ói mửa: gia Đại giả thạch, Mạch nha v.v...

- Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

- Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân di chứng chấn động não 16 ca, trong đó triệu chứng toàn bộ tiêu mất 11 ca, triệu chứng giảm nhẹ 4 ca, vô hiệu 1 ca.

+ Phương 4:

Dùng Tam thất bột 3g, sáng tối đều 1 lần hòa nước uống lúc bụng đói, 7 ngày là 1 liệu trình, điều trị 60 ca di chứng sau chấn động não, có tổng hiệu suất là 86,1%

(Hà Nam Trung y, 1997, 4; 235).