Gai xương gót chân

+ Phương 1:

- Thành phần: Xuyên khung lượng thích hợp.

- Cách dùng: Đem thuốc trên nghiền thành bột mịn, bỏ vào trong túi vải nhỏ. Khi điều trị gai xương gót chân, lấy túi vải nhỏ lót vào trong giày, Xuyên khung bột trong túi vải nhỏ 1 tuần thay 1 lần. Lúc điều trị viêm cột sống tính phì đại, đem túi vải đắp vào điểm đau.

+ Phương 2:

Dùng Bạch chỉ, Bạch giới tử, Xuyên khung theo tỉ lệ 3:1:1, nghiền nhỏ, giấm hòa thành cao đặc, đắp ngòai điều trị gai xương gót chân có hiệu quả.