Gan nhiễm mỡ

+Phương 1:

-Thành phần: Sanh sơn tra, Trạch tả mỗi vị 20~30g; Đan sâm, Sanh Hà thủ ô, Thảo quyết minh, Huỳnh tinh, Hổ trượng mỗi vị 15 ~20g; Bạch thược, Thố Sài hồ mỗi vị 10~15g.

-Gia giảm: Nếu buồn nôn gia Bán hạ 10g; Nếu bụng trướng gia Sao La bặc tử 15g; nếu nôn ra nước chua, giảm lượng Sơn tra gia Ô tặc cốt 20g.

-Cách dùng: Thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống, 1 tháng là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này trị bệnh nhân Gan nhiễm mỡ 40 ca, sau khi dùng thuốc 1 ~ 4 liệu trình, trong đó trị khỏi 27 ca, hiệu quả rõ 10 ca, hữu hiệu 2 ca, vô hiệu 1 ca.