Giun đũa

+Phương 1: Tô tử mạt

-Thành phần: Hạt tía tô sống 500g

-Cách dùng: Lấy hạt tía tô giã nát hoặc nhai nhỏ ăn sống . 4~10 tuổi ăn 20~50g, người lớn 50~70g. Mỗi ngày 2~3 lần, ăn lúc bụng đói liên tục 3 ngày

-Công hiệu: Cay ấm hạ khí đuổi trùng

-Chứng thích ứng: Bệnh giun đũa

-Phụ chú: Trị liệu bệnh giun đũa ở ruột 100 ca, trục trùng 92 ca, nhiều nhất tới 147 con. Không 1 ca nào xuất hiện tác dụng phụ.