Giun chui ống mật

+ Phương 1: Đởm hồi định thống thang

- Thành phần: Ô mai 15g, Xuyên luyện tử 12g, Xuyên hoa tiêu 10g, Hoa binh lang 6g, Quảng mộc hương 6g, Tế tân 1g, Hoàng liên 2g.

- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, mỗi thang sắc 2 lần, bệnh nặng có thể uống 1 ngày 2 thang. Trẻ em châm chước giảm liều.

- Chứng thích ứng: Chứng giun chui ống mật và đau do giun đủa. chứng thấy bụng đau hoặc đau dử dội lúc đau trằn trọc không yên, lúc đau lúc không, phiền muộn nôn ói, ăn vào thì ói, nặng nôn ra giun, rêu lưỡi trắng nhầy, mạch trầm huyền.

- Hiệu quả trị liệu: Trị liệu hơn 400 ca, thông thường sau khi uống thuốc 1~2 thang thì hoãn giải đau, uống 3~4 thang thì khỏi.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Chứng giun đũa chui ống mật

- Thành phần: Nhân trần 50g, Ô mai 10g.

- Cách dùng: Sắc nước, phân 2 lần uống.