Hôi nách

+ Phương 1 : Hôi nách dùng Long đởm tả can thang

Phái nữ bị hôi nách sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân, tình cảm vợ chồng, do đó cần xem trọng, mà Long đởm tả can thang thang có thể trị căn chứng Hôi nách.

-Thành phần: Sài hồ, Trạch tả mỗi vị 6g, Xa tiền tử, Mộc thông mỗi vị 10g, Sinh địa, Đương qui, Long đởm mỗi vị 8g, Hoàng cầm, Hoàng liên, Đại hoàng 6g.

-Cách dùng: Dùng nước 540ml sắc còn 360 ml, 01 ngày phân 3 lần uống. Bài thuốc này rất đằng và khó uống nên bào chế thành viên uống trường kỳ. Điều trị khoản 2 tháng, chứng hôi nách nghiêm trọng cũng có thể trị khỏi.