Hội chứng giảm tiểu cầu

+ Phương 1:

- Thành phần: Bạch mao căn 30g, Tiên hạc thảo 30g, Bột Tam thất 6g.

- Cáh dùng: Sắc 2 vị thuốc lấy nước, pha Bột Tam thất vào uống.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)