Hội chứng thời kỳ mãn kinh

+Phương 1:

-Thành phần: Hà thủ ô 15g; Hoài sơn dược, Sơn thù nhục, Tiên mao, Ích mẩu thảo, Sinh địa hoàng, Thục địa đều 12g; Phục linh, Đan bì, Sao Đương qui, Chích cam thảo đều 10g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc nước 3 lần, hợp các dịch thuốc lại phân 2 ~ 3 lần uống, mỗi ngày 1 thang. 1 tuần là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị phụ nữ mắc Hội chứng thời kỳ mãn kinh 76 ca, sau khi dùng thuốc 1 ~2 liệu trình, trong đó trị khỏi 73 ca; chuyển biến tốt 2 ca, vô hiệu 1 ca.

+Phương 2: Phụ cánh ẩm

-Thành phần: Sinh địa, Tử thảo, Tang kí sinh, Câu đằng, Mạch nha mỗi vị 15g; Đương qui, Tiên linh tỳ, Hương phụ mỗi vị 10g.

-Cách dùng: Sắc nước phân 3 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

-Gia giảm:

* Ăn kém, đại tiện lỏng: Gia Đảng sâm, Bạch truật, Sơn dược, Phục linh mỗi vị 15g.

* Phiền táo dễ giận, chóng mặt, đầu căng: Gia Nữ trinh tử 15g, Hạn liên thảo mỗi vị 15g, Thạch quyết minh 30g.

* Tim hồi hộp, tâm phiền ít ngủ: Gia Sa sâm 15g, Mạch đông 12g; Táo nhân, Ngũ vị tử mỗi vị 10g.