Khối tụ máu tinh mạc

+ Phương 1:

- Thành phần: Hổ phách 1,8g.

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên nghiền thành bột, phân 2 lần, hoà với nước uống liên tục vài ngày.

- Hiệu quả điều trị: Dùng trên thuốc trên điều trị 3 ca khối tụ máu tinh mạc ( Âm nang huyết thũng), đều trị khỏi. Thời gian đều trị là 8 ~10 ngày.

+ Phương 2:

- Thành phần: Sanh đại hoàng 100g, Huyền minh phấn 50g, Bạch phàn 6g

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên nghiền thành bột cực mịn, dùng nước vừa sôi hoà với bột thuốc, dùng băng vải chấm dịch thuốc đắp nóng vào vùng âm nang, mỗi lần 5 ~10 phút, mỗi ngày 3 ~4 lần.

- Hiệu quả điều trị: Dùng trên thuốc trên điều trị 15 ca khối tụ máu tinh mạc, qua dùng thuốc 5 ~9 ngày đều trị khỏi.