Kinh nguyệt không đều

+Phương 1: Kinh nguyệt trước kỳ dùng Khung Qui thang

-Thành phần: Đương qui 6g, Xuyên khung 2,4g, Bạch thược 15g, Sinh địa 12g, Đơn bì 9g, Địa cốt bì 15g, Sinh mẩu lệ 15g, Hoàng bá 6g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

+Phương 2: Kinh nguyệt trước kỳ dùng Thanh kinh tán

-Thành phần: Đan bì 9g, Địa cốt bì 12g, Bạch thược 9g, Thục địa 6g, Thanh hao 9g, Hoàng bá 9g, Phục linh 9g

-Cách dùng: Sắc nước uống.

+Phương 3: Lượng kinh nguyệt quá nhiều, kinh nguyệt trước kỳ hoặc vú căng dùng Sơ can Đơn Chi Tiêu dao tán.

-Thành phần: Đương qui 12g, Phục linh 12g; Bạch thuợc, Sài hồ, Bạch truật, Đơn bì mỗi vị 9g; Bạc hà, Chi tử, Cam thảo mỗi vị 6g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

+Phương 4: Kinh nguyệt trước sau không định kỳ dùng Giao Lan Tứ vật thang.

-Thành phần: Thục địa 18g, Bạch thược 12g, Đương qui 12g, Lộc giác sương 18g, Đổ trọng 12g, A giao 12g, Sung úy tử 9g, Trạch lan 9g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

+Phương 5: Kinh nguyệt sau kỳ dùng Ôn kinh thang

-Thành phần: Đương qui, Mạch đông, Đảng sâm mỗi vị 15g; Bạch thược, Xuyên khung, Khương Bán hạ, Đơn bì, A giao mỗi vị 12g; Quế chi, Ngô thù du mỗi vị 10g; Chích cam thảo 6g; Gừng tươi, đường đỏ dẫn thuốc

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

(Lương Y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị chứng bế kinh, kinh thưa, kinh nguyệt không đều.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ