Lở miệng

+Phương thuốc:

-Thành phần: Thương truật 15g, Ngũ bội tử 9g, Cam thảo 3g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần uống.

a/ Chất lưỡi đỏ rêu vàng bẩn gia Hoàng bá:

b/ Ăn ít, kén ăn gia Sa nhân.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân lở miệng 7 ca, đều trị khỏi. Trong đó nhanh nhất uống thuốc 3 thang, chậm nhất uống 9 thang.