Lao hạch

+Phương 1:

-Thành phần: Hạ khô thảo 30g, Giáp châu 10g, Côn bố 30g, Song hoa 25g, Hương phụ 30g, Kiết cánh 10g.

-Cách dùng: Dùng đồng tiện (nước tiểu trẻ con), rượu vàng (rượu cất bằng gạo) mỗi thứ 2 chung để dẫn, sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

-Chứng thích ứng: Trị tràng nhạc (lỗi lịch) mới phát chưa hoá mủ.

+Phương 2:

-Thành phần: Nguyên sâm 150g, Xuyên bối 150g, Mẫu lệ 15g.

-Cách dùng: Trước tiên đem 2 vị đầu chưng chín, sau lấy Mẫu lệ để trên bếp lửa nướng đỏ rồi nhún vào trong giấm gạo tôi qua, cuối cùng lấy 3 vị nghiền thành bột mịn, cho thêm mật làm hoàn, mỗi hoàn nặng 3g, mỗi ngày trước bửa ăn trưa, tối uống 2 hoàn. Trong thời gian điều trị thường ăn Hải đới với lượng thích hợp.

-Chứng thích ứng: Lao hạch cổ, kiêm trị Lao phổi

(Khi nướng Mẫu lệ nóng quá sẽ bung vỡ, bạn cần cẩn thận đề phòng Mẫu lệ văng vô mắt)

(Lương y Trần Hoàng Bảo)