Lao xương

+ Phương 1:

- Thành phần: Ngô công 4 con, Trứng gà 2 quả.

- Cách dùng: Lấy Ngô công nghiền bột, cùng xào với trứng gà, phân 3 lần ăn hết.

- Chủ trị : Lao xương