Luput ban đỏ tính hệ thống

Luput ban đỏ hệ thống là 1 loại hình khá nặng trong Luput ban đỏ, là 1 loại bệnh tự miễn dịch khá nghiêm trọng, ngoài tổn thương bì phu ra, còn ảnh hưởng tới các tạng như thận, gan, tim v.v..., có chứng trạng toàn thân rõ rệt, trong huyết dịch cũng có nhiều kháng thể tự thân, thường phát ở nữ thanh niên. Trung y gọi là " Hồng hồ điệp", "Quỷ kiểm sang", " Mã anh đơn"

+Phương 1: Nhị Sâm Nhị Địa Thang

-Thành phần: Sinh Thục địa mỗi vị 15~30g, Tri mẩu 12g, Sơn thù nhục 15g, Huyền sâm 10~15g, Đơn bì 10~20g, Xích bạch thược 15~20g, Phục linh 20g, Ngưu tất 10~15g, Hạn liên thảo 15~30g, Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, Đan sâm 30g, Tảo hưu 30g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.

-Chứng thích ứng: Luput ban đỏ tính hệ thống.

-Hiệu quả trị liệu: Trị liệu 26 ca, hiệu suất 92.3%

+ Phương 2: Địa Đông Huyền Chỉ thang

-Thành phần: Sinh địa 30g, Mạch môn đông, Huyền sâm mỗi vị 15.5g, Kinh giới , Thiên hoa phấn mỗi vị 9.5g, Hoàng liên, Bach chỉ mỗi vị 3g, Thăng ma, Cam thảo mỗi vị 6g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.

-Chứng thích ứng: Luput ban đỏ.

-Hiệu quả trị liệu: Trong 2 tháng uống thuốc trị liệu kiêng kỵ rượu thuốc lá, đồ kích thích, các món tanh v.v...Sau khi cải thiện dùng Lục vị địa hoàng hoàn.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)