Màng bao tinh hòan ứ dịch

+ Phương 1:

- Chủ trị: Màng bao tinh hòan ứ dịch.

- Thành phần: Sinh Ý dĩ 40g, Biển súc 30g

- Cách dùng: Sắc nước phân 3 lần uống, uống liền 7 ngày.