Mất tiếng

+Phương 1: Ho dữ dội mất tiếng

-Thành phần: Tử uyển 20g, Tang bạch bì 15g; Hạnh nhân, Cam thảo mỗi vị 10g.

-Cách dùng: Thêm nước sắc còn 300ml, cho thêm mật ong, đường đỏ mỗi thứ 50g hoà đều, mỗi lần uống 1 muỗng, mỗi ngày 3 lần.

+Phương 2:

-Thành phần: Thiền thối 5g, Bàng đại hải 15g, Đường phèn 30g.

-Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

+Phương 3:

Thanh hao (Nhất niên sanh hoàng hoa hao) khô 60g (loại tươi 120g), thêm nước 1000ml, sắc gấp lửa to sôi vài dạo hoặc pha nước sôi thay trà uống. Mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống.