Mắt có mộng thịt

+Phương 1:

-Thành phần: Thạch quyết minh, Thảo quyết minh, Mộc tặc mỗi vị 15g; Bạch tật lê, Thục địa mỗi vị 30g; Thiền thối 10g

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang.

+Phương 2:

Xa tiền tử 20g, là liều của 1 lần, bao gói lại sắc uống. 1 ngày 2 ~3 lần (tức ngày dùng 40 ~60g), trong 1 tuần thấy hiệu quả, trị người già 2 mắt sinh mộng thịt, nhìn vật không rõ. Thường dùng phương này, luôn thu được hiệu quả tốt.