Mắt cận thị

+Phương 1:

-Thành phần: Ngũ vị tử, Câu kỉ tử, Thanh tương tử mỗi vị 20g; Hoàng kỳ 25g, Tang thầm tử, Phúc bồn tử mỗi vị 15g; Đào nhân, Hồng hoa, Kê huyết đằng, Viễn chí, Dã cúc hoa, Quyết minh tử mỗi vị 12g; Thạch xương bồ, Thăng ma mỗi vị 10g; Băng phiến 0,15g.

-Cách chế dùng: Thuốc trên nghiền thành bột cực mịn, luyện mật làm hoàn, mỗi hoàn nặng 9g, mỗi lần uống 1 hoàn, uống với nước đun sôi. Mỗi ngày mỗi sớm tối uống 1 lần. Đồng thời, mỗi ngày luyện tập bảo kiện làm khỏe cho mắt 3 lần, 2 tháng là 1 liệu trình. Mỗi nửa tháng đo thị lực 1 lần.