Mắt chắp lẹo

+Phương 1: Ngân hoa Bồ công anh thang

-Thành phần: Ngân hoa 40g, Bồ công anh 120g

-Cách dùng: Thuốc trên bỏ vào trong siêu đất, thêm nước 100ml, sắc 15 ~30 phút, lọc xác lấy nước, phân 2 lần uống. Lấy xác thuốc thêm 500ml nước nấu sôi, đợi thuốc ấm xông rửa nơi mắt bệnh, 1 ngày vài lần.

-Chứng thích ứng: Chắp lẹo

-Hiệu quả trị liệu: Lâm sàng trị liệu 132 ca, thường trong 2 ~3 ngày khỏi.

+Phương 2: Thanh tỳ thang

-Thành phần: Kim ngân hoa 20g, Bồ công anh, Đương qui, Xuyên khung, Trần bì, Cam thảo mỗi vị 10g, Chi tử, Đại hoàng mỗi vị 6g, Ý dĩ 30g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, nước sắc 500ml, sớm tối phân uống.

-Chứng thích ứng: Chắp lẹo

+ Phương 4:

Trị mắt chắp lẹo (mạch lạp thũng), đại tiện khô ráo: Tần bì 3 chỉ, Đại hoàng 2 chỉ. Sắc nước uống. Phụ nữ oó thai kỵ dùng.

(Sổ tay Trung dược Hà Bắc)