Mộng du

+Phương 1:

-Thành phần: Toan táo nhân 15~30g, Phù tiểu mạch 30g, Sinh địa 15g, Cam thảo, Quế viên nhục mỗi vị 12g, Viễn chí nhục, Xa hà thảo, Bá tử nhân, Xuyên bối mẩu, Uất kim mỗi vị 9g, Đại táo 12 trái.

-Gia giảm:

a/ Nếu can uất có đàm gia Sài hồ, Đởm nam tinh, Thạch xương bồ, Chỉ thực, Thiên trúc hoàng v.v...;

b/ Nếu tâm thần không yên. gia Châu sa, Từ thạch, Long xỉ, Mạch đông v.v...

-Cách dùng: Thuốc trên sắc 2 lần, phân uống sớm tối uống 2 lần, mỗi ngày 1 thang, thường uống 15~20 thang tức thấy kiến hiệu.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên trị liệu nhiều ca chứng mộng du, hiệu quả trị liệu rất vừa ý. Điển hình 1 ca uống thuốc sau 10 ngày chứng mộng du tức khỏi, theo dõi vài năm chưa thấy tái phát.