Mụn trứng cá

+Phương 1: Thanh thượng Phòng phong thang

-Thành phần: Phòng phong 3.8g, Kinh giới, Sơn chi tử, Hoàng liên, Bạc hà, Chỉ thực, mỗi vị 1.9g, Liên kiều, Bạch chỉ, Cát cánh mỗi vị 3g, Xuyên khung, Hoàng cầm mỗi vị 2.6g, cam thảo 1.1g.

-Cách dùng: Đổ vào 540ml nước nấu còn 360ml, 01 ngày phân 3 lần uống

+Phương 2: Trứng cá dùng Tỳ bà thanh phế ẩm.

Tỳ bà diệp 3 chỉ, Hoàng cầm 3 chỉ, Tang bạch bì 3 chỉ, Sanh sơn chi 3 chỉ, Hoàng bá 3 chỉ, Tri mẩu 3 chỉ, Sanh cam thảo 1 chỉ, Sinh địa 5 chỉ, Liên kiều 5 chỉ. Nếu táo bón gia thêm Đại hoàng 1,5 chỉ.

(Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị bệnh mụn trứng cá, nám.

Mobi tư vấn: 0908026179