Nấm ở chân

+Phương 1:

-Thành phần: Tô mộc, Bồ công anh, Câu đằng mỗi vị 30g; Phòng phong, Phòng kỷ, Xuyên hoa tiêu, Hoàng cầm, Bạch phàn mỗi vị 15g.

-Cách dùng: Thuốc trên thêm nước 2500 ml, sau khi nấu sôi đợi ấm, ngâm rửa chân mắc bệnh, mỗi ngày 1 thang, sớm tối mỗi buổi rửa 1 lần, mỗi lần ngâm 30~60 phút, cứ mỗi 3 ngày là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị người bệnh nấm ở chân thể ướt loét 120 ca, thường 1~3 liệu trình là trị khỏi, 1 số ít 4~5 liệu trình bệnh khỏi. Chỉ 6 ca vô hiệu

+ Phương 2: Mộc qua 30g, Cam thảo 30g, sắc lấy nước, lúc nước thuốc còn ấm ngâm chân 5~ 10 phút, mỗi ngày 2 lần, mỗi ngày 1 thang, liên tục 5~ 10 ngày.

+ Phương 3: Thương truật, Hoàng bá, Xà xàng tử, Khổ sâm đều 15g, sắc nước 3 lần, 2 lần đầu uống, lần sau cùng cho thêm nước ngâm chân, mỗi lần 20~ 30 phút, mỗi ngày 2~3 lần.