Nấm tóc

+Phương 1:

-Thành phần: Khổ sâm, Xà xàng tử, Bại tương thảo mỗi vị 30g; Bách bộ, Thương truật, Hoàng bá, Đinh hương, Xuyên hoa tiêu mỗi vị 15g; Thiền thối 10g, Khinh phấn 0,5 g

-Cách dùng: Thuốc trên sau khi sắc 3 lần hợp các dịch thuốc lại, lấy dịch thuốc độ 2000ml, thừa lúc thuốc còn ấm lấy dịch thuốc này gội đầu, mỗi ngày 3 lần.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân bị nấm tóc 150 ca, sau khi dùng thuốc 2~5 ngày, trong đó trị khỏi 145 ca; hiệu quả rõ 3 ca, vô hiệu 2 ca.