Nội khoa - Đổ mồ hôi trộm

+ Phương 1:

- Chủ trị: Đêm đổ mồ hôi trộm.

- Thành phần: Sương Tang diệp 100g.

- Cách dùng: Sấy khô nghiền bột, mỗi lần uống 9g, nước cơm tống uống, 1 ngày 2 lần, uống liên tục 5 ngày.