Nội khoa: Đau đầu

+ Phương 1:

- Thành phần: Bạch thược 30g; Thiền y, Bạch chỉ mỗi vị 12g, Cát căn 15g; Quế chi, Tế tân mỗi vị 6g; Xuyên khung, Mạn kinh tử mỗi vị 10g, Sanh cam thảo 8g

- Cách dùng: Thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần uống.

- Chứng thích ứng: Đau đầu tính thần kinh huyết quản.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị liệu bệnh nhân Đau đầu tính huyết quản thần kinh 53 ca, sau khi dùng thuốc 3 ~8 thang, trong đó trị khỏi 45 ca, hữu hiệu 6 ca, vô hiệu 2 ca.

+ Phương 2:

- Thành phần: Bạch thược 50~ 100g; Xuyên khung, Câu đằng mỗi vị 20~30g, Tế tân 6~10g; Thạch quyết minh (sắc trước) 50g, Sanh cam thảo 10 ~20g

- Cách dùng: Thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

- Chứng thích ứng: Đau đầu tính thần kinh huyết quản.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị liệu bệnh nhân Đau đầu tính huyết quản thần kinh 47 ca, trong đó trị khỏi 43 ca, hiệu quả rõ 3 ca, vô hiệu 1 ca.

+ Phương 3 :

- Thành phần: Bạch chỉ, Xuyên khung, Cảo bản, Mạn kinh tử mỗi vị 10~15g; Phòng phong, Sài hồ, Huyền hồ sách, Tế tân mỗi vị 6~10g; Viễn chí, Toan táo nhân mỗi vị 10~12g, Bạch thược 30~50g, Sanh cam thảo 10~15g.

- Cách dùng: Thuốc trên nghiền thành bột, bỏ vào trong lọ để sẳn dùng. Lúc dùng mỗi lần uống 3 ~5 g, uống với nước ấm, ngày uống 2~3 lần.

- Chứng thích ứng: Đau đầu tính căng thẳng.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị liệu bệnh nhân Đau đầu tính căng thẳng 55 ca, sau khi dùng thuốc 3~5 ngày, trong đó trị khỏi 51 ca, chuyển biến tốt 3 ca, vô hiệu 1 ca. Sau khi khỏi có theo dõi, đều chưa thấy tái phát.

+ Phương 4 :

- Thành phần: Bạch thược 30~50g, Xuyên khung, Khương hoạt, Toan táo nhân, Bạch chỉ, Cảo bổn mỗi vị 10~15g; Xuyên ngưu tất, Phục linh mỗi vị 15~20g; Thiên ma 12~16g, Cam thảo 10~20g.

- Cách dùng: Thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần uống.

- Chứng thích ứng: Đau đầu tính ngoan cố.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị liệu bệnh nhân Đau đầu tính ngoan cố 51 ca, trong đó trị khỏi 45 ca, hữu hiệu 6 ca.

+ Phương 5:

- Chủ trị: Đau đầu ngoan cố.

- Thành phần: Hạ khô thảo, Cúc hoa lượng bằng nhau.

- Cách dùng: Đóng vào trong ruột gối, lúc ngủ gối đầu vậy.

+ Phương 6 :

- Thành phần: Đan sâm, Bạch thược mỗi vị 40g; Bạch cúc hoa, Bạch tật lê, Thiền thối, Phòng phong, Bạch chỉ, Bạch giới tử mỗi vị 15g, Huyền hồ sách, Khương hoạt, Địa long, Sanh cam thảo mỗi vị 10g.

- Cách dùng: Thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2~3 lần uống.

- Chứng thích ứng: Thiên đầu thống

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này trị liệu bệnh nhân Thiên đầu thống 56 ca, trong đó trị khỏi 50 ca, chuyển biến tốt 2 ca, hữu hiệu 4 ca.

+ Phương 7:

- Chủ trị: Thiên đầu thống, cùng tròng mắt đau.

- Thành phần: Ngưu bàng tử, Cúc hoa, Thương nhỉ tử đều 9g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)