Nội khoa: Đau lưng do thận hư

+ Phương 1:

- Chủ trị: Đau lưng do thận hư.

- Thành phần: Đỗ trọng 15g, Ngũ gia bì 20g, Thổ ngưu tất 10g, Thổ câu kỉ 20g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, uống liên tục 7 ~ 10 ngày.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Thân thể hư yếu, lưng gối mỏi mềm.

- Thành phần: Nữ trinh tử 30g, Thổ câu kỉ, Tang thầm, Hạn liên thảo mỗi vị 12g

- Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.