Nội khoa: Điên cuồng

+Phương 1: Thanh tâm an thần thang

-Thành phần: Hoàng liên, Viễn chí mỗi vị 9g, Châu sa 6g (hòa uống), Xương bồ, Sinh địa, Hoàng cầm, Chi tử mỗi vị 12g, Mạch môn, Sinh đại hoàng mỗi vị 15g, Sao táo nhân, Phục thần mỗi vị 20g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 01 thang.

-Chứng thích ứng: Điên cuồng

(Bài thuốc này theo tôi:

- Liều lượng Đại hoàng 4~6g thì cũng gây xổ (đi cầu) rồi. Nếu đi cầu nhiều quá thì có thể khứ bỏ hẵn vị Đại hoàng ra.

-Châu xa nên cà nhuyễn (thủy phi), đợi khi nước thuốc nấu xong để nguội thì chia làm 2 lần hoà uống )

(Lương y Trần Hoàng Bảo)